Kvinder

Som kvinde i en faresituation er det vigtigt at have kendskab til sine forcer og være i stand til at handle derefter. 

Selvforsvar for kvinder

Kend dine forcer. Dette afhænger i høj grad af den enkelte kvinde, men også af modstanderen. Derfor øves forskellige simulerede angreb, hvor man skal lære at forsvare sig på bedst mulig måde ud fra, hvem man er. Derfor er det vigtigt at kvinder får lov til at være kvinder og ikke føler at de skal leve op til, hvad mændene kan og gør. Der er en naturlig fysiologisk forskel på kvinder og mænd i en overfaldssituation, men hos os kan man vende denne forskel til noget positivt. Her kommer den mentale træning til at spille en stor rolle.

Opbyg dit selvværd

At gå til Dai Ki Haku kan være særligt opbyggende for ens selvtillid og selvværd. Det opbygger en positiv opfattelse af sig selv og troen på det man gør er godt nok. Man bliver mere bevidst om sine svagheder, samt styrker. I Dai Ki Haku er der en kammeratlig ånd, hvilket gør at ingen føler de er udenfor og alle kan få lov til at være den de er.

Undervisningen er intensiv og afvekslende i sin form, så det bliver aldrig kedeligt. Der arrangeres også specialtræning kun for kvinder.

Målrettet undervisning til piger og kvinder

Undervisningen målrettes de kvinder og piger der er tilstede og er baseret på samme grundlag som al anden Dai Ki Haku undervisning. I praksis trænes der i små grupper på de helt almindelige hold. Så er du kvinde over 15 år skal du gå på voksen holdet.