Aspiranthold

Aspirantholdene er for de elever som ønsker at dygtiggøre sig i Dai Ki Haku, for at opnå at få grader og dermed undervise. Der er visse krav som skal overholdes for at være på dette hold. Hvis man er rigtig god kan man også være med til at starte sin egen klub på sigt.

Aspirantholdene er for de elever som ønsker at dygtigøre sig i Dai Ki Haku, for at opnå at få grader. På aspirantholdene kan man på sigt, hvis man avancerer i graderne, opnå at blive instruktør i Dai Ki Haku. Det betyder at man i den daglige træning følger et specielt program udover træningen på holdet. Der er mødepligt til alle fastlagte træninger. Alle er velkommen til at søge om at komme på dette hold. Man kan også blive udvalgt til dette. Der er aspiranthold i hver afdeling.