Om Dai Ki Haku

Gennem en effektiv og nuanceret undervisning opnår man mere balance på alle fronter i livet. Der skabes balance mellem hovedet og kroppen og man lærer hvordan man tackler mange former for problemer i livet……….

Dai Ki Haku Martial Art er en realistisk kampform – målrettet selvforsvar. For at kunne forsvare sig selv på gaden, er det en god idé at have øvet i virkelighedstro situationer. Hos os opbygger du færdigheder, bliver vant til at improvisere og være kreativ og ikke mindst du lærer at kende dig selv og dine reaktionsmønstre. På den måde bliver du ligeså stille klar til at tage kampen op. Dai Ki Haku er effektiv, realistisk og intelligent i sin udformning og er baseret på et ligeværdigt forhold mellem det strategiske, det mentale og det fysiske aspekt.

Indre kraft

Dai Ki Haku er japansk og betyder oversat “Den indre krafts yderste udstråling”. Vi lægger stor vægt på at arbejde med den indre kraft, fordi det er det essentielle i os alle. De fleste har nok hørt om livskraft også kaldet Chi eller Ki, men i vores moderne verden er der ikke mange som beskæftiger sig med det. I den danske ordbog er livskraft forklaret som den indre kraft der giver mennesker lyst og energi til at leve og udfolde sig. Vi mener at en organismes livskraft bestemmes af hvor godt det lykkes den at tilpasse sig sine omgivelser eller hvor godt den kan ydnytte dem. Den indre kraft handler altså om at udnytte hele sit potentiale og klare sig og overleve under de forhold man udsættes for. Det er det vi træner i Dai Ki Haku. Man kan træne sin indre kraft. Med stor indre kraft er man i stand til at fuldføre alle sine målsætninger i sit liv.

Bedre selvværd og stress på retur

Typisk får vores elever mere ro og balance ind i deres liv. Hvis man føler sig stresset kan det at træne Dai Ki Haku skabe et sundt modstykke til det som giver én stress. Mange oplever at de får mere energi. Man forbedrer bl.a. også fokuseringsevnen, koncentrationen, og kropsbevidstheden. Også selvværdet og selvtilliden får et ryk op ad, i det man opbygger et positivt billede af sin egen kunnen. Dette kan man overføre til andre ting i livet.

Det bedste fra forskellige stilarter

I træningen undervises i alle elementer af kampteknik. Slag, spark, kast, stranguleringer, gulvkamp og våbentræning er blot nogle af disse. Kampformen er sammensat af mange forskellige kampstilarter, hvorfra de mest effektive elementer er vægtet. Man lærer derfor at kæmpe med hele sin krop, sit sind og næsten alt man får i hænderne. Der øves kamp mod en eller flere modstandere under forskellige forhold.

Kamp i hverdagen

I undervisningen drages der konstant paralleller til hverdagen. Præcision, balance og opmærksomhed er ikke kun noget der er vigtigt i træningssalen, og hvis man vælger Dai Ki Haku har man mulighed for bevidst og ubevidst at overføre disse elementer til almindelige situationer i hverdagen. En vanskelig prøvelse i livet kan sammenlignes med en hård kamp i træningen, og målet er at kunne bruge sine kampfærdigheder til at agere i hverdagssituationer.

Eksempelvis:

– Når man bliver presset i træningen opbygges modstandskraft og udholdenhed.
– Under kamp med forskellige personer lærer man at læse modstanderen og forudse situationer.
– En forudsætning for overskud i en kamp er koncentration, nærvær og opmærksomhed.

Crosstraining, bare fødder og jordforbindelse

Selve undervisningen foregår overalt; inde som ude og i alle former for miljø. Ofte for at det skal være så virkeligheds tro som muligt. Dai Ki Haku gør ikke brug af motions- og styrkemaskiner i undervisningen, i stedet bruges naturens elementer. Vi træner i bare fødder og har altid gjort det fra Dai Ki Hakus begyndelse. Vi tror på at det er sundt at få naturlig massage under fødderne og man får også en bedre grounding.  Fødderne er ikke låste i et par sko og det øger energiflowet. Du må selvfølgelig gerne have sko på, hvis du føler dig mere tilpas i det.

Indre ro

Som modstykke til den kraftfulde fysiske del af Dai Ki Haku lægges der stor vægt på indre ro. Den indre ro styrkes gennem energiøvelser, meditation og balanceøvelser i undervisningen. Indre kraft og balance skaber en stærk person, som ikke kan slås ud af kurs.

Stå bedre imod

Gennem en effektiv og nuanceret kampstilart, hvor fokus er på individet, opbygges den indre kraft, så individet blandt andet opnår mere balance på alle fronter i livet. Der skabes balance mellem hovedet og kroppen og man lærer hvordan man tackler mange former for problemer i livet, fordi man kan overføre det man lærer i den fysiske kamp til alt andet i livet. Noget af det mest grundlæggende i os selv er at kunne forsvare sig, og i Dai Ki Haku får man nogle værktøjer til dette. Disse værktøjer går dybere end blot den fysiske kamp, da man øver nærvær, opmærksomhed, præcision og fokus.

Respekt og empati

Samtidig arbejder vi med tanken om at vi alle er et, naturen og alle væsener. Derfor skal man udvise respekt og medfølelse over for alle man møder på sin vej. Denne respekt starter i salen i sparringen med træningskammerater og instruktører. Der er altid en god stemning og der er plads til alle.

Passer til dig

I praksis trænes i små grupper sammen på holdet, grupperne er aldersmæssigt bedst opdelt. Med den store aldersspredning for øje tilrettelægges disse grupper sådan at træningsintensiteten og det man skal lære passer til de enkelte grupper, såvel som, til hver enkelt elev. Også her holder vi øje med den enkelte elev og tilrettelægger undervisningen sådan at hver enkelt elev får det bedste mulige ud af træningen. Ganske enkelt passer træningen til dig.

Dai Ki Haku rummer alt hvad kampkunstverdenen kan tilbyde, og der er plads til alle. I træningen undervises i alle elementer af kampteknik. Slag, spark, kast, gulvkamp og våbentræning er blot nogle af disse. Kampformen er sammensat af mange forskellige kampstilarter, hvorfra de mest effektive elementer er vægtet. Man lærer derfor at kæmpe med hele sin krop, sit sind og næsten alt man får i hænderne. Der øves kamp under mange forskellige forhold, og der opstilles realistiske selvforsvarssituationer, som øves med og uden beskyttelsesudstyr. Du lærer at forsvare dig mod én eller flere modstandere, og intensiteten i situationerne afhænger af niveau.