Socialt arbejde

Grundlæggeren af Dai Ki Haku, Shihan Ørum, har altid haft noget på hjertet. Han går ind for medmenneskelighed og har igennem tiden igangsat flere sociale projekter.

Grundlæggeren af Dai Ki Haku, Shihan Ørum, har altid haft noget på hjertet. Han går ind for medmenneskelighed og har igennem tiden igangsat flere sociale projekter. Shihan Ørum har siden starten af Dai Ki Haku hjulpet mange mennesker – især unge som af den ene eller anden grund er kommet skævt ind på livet og omsorgssvigtede børn.Han har gennem kampkunsten skabt en platform og givet dem rødder – et ståsted at vokse fra og vende tilbage til når livet giver de største overraskelser.I 1999 startede Shihan Kurt Ørum “Opholdsstedet Dai Ki Haku”, en social pædagogisk institution for omsorgssvigtede og utilpassede unge ml. 12 og 18 år. Det var efter massiv opfordring fra personel indenfor det sociale område og fremtrædende personer i daværende Viborg Amt at Opholdsstedet blev en realitet.Opholdsstedet byggede på samme filosofi som Dai Ki Haku og har gennem årernes løb hjulpet mange mennesker til et værdigt liv.Det var med blandede følelser, at Shihan og Dai Ki Haku efter 13 års virke, valgte at lukke Opholdsstedet.Der var flere grunde til beslutningen, dels blev der færre økonomiske ressourcer, færre skole og job tilbud til det enkelte barn. Dels var der over årene blevet pålagt alle institutioner generelt et voksende papirarbejde som gjorde at der ikke var nok mandetimer til det egentlige arbejde med beboerne på stedet.

Fremadrettet vil vi også tage del i socialt arbejde, da det er så stor en del af Dai Ki Haku

Særligt potentiale

Dai Ki Haku, har et helt særligt potentiale for at hjælpe adfærdsvanskelige børn og unge med at tilpasse sig. Den indeholder nemlig en række elementer, der er særligt gode til at håndtere problemer som f.x. dårligt selvværd, adfærdsvanskeligheder, udadreagerende adfærd, agressivitet, stress, koncentrationsbesvær, og meget mere.Shihan Ørum og Dai Ki Haku laver særligt tilpassede aftaler for børn og unge.

Interview

Se et interview med Shihan Ørum her