Konflikthåndtering i hele Danmark

Vi laver specielle tilrettelagte kurser og forløb for forskellige personale grupper over hele landet….

Vi laver specielle tilrettelagte kurser og forløb for forsk. personale grupper over hele landet. Kontakt os gerne for at høre mulighederne for jer.

Læs her et eksempel på hvordan Psykiatrisk Hospital I Risskov har brugt Dai Ki Haku undervisningen. Læs artiklen her og her

Fokuspunkter

 • Selvforsvar til offentligt ansatte, som fx. socialrådgivere, plejepersonel, sygeplejersker
 • Undgå overfald i f.x. den offentlige sektor ved at lære at agere afvæbnende eller konfliktløsende i truende situationer
 • Træning i at håndtere farlige situationer så de ikke udvikler sig til voldsepisoder
 • Træning i at forudse situationen før den sker, hvad er faresignalerne, at arbejde med skærpede sanser
 • Træning i at opbygge det mentale overskud, hvordan mindsker man frygt, at få overblik og kende sine grænser

Coaching i den indre kraft

En unik form for coaching, der tager udgangspunkt i den indre kraft. At finde den og bruge den til at optimere sig selv og sin handlekraft i givne situationer som kræver noget ekstra. Konflikthåndtering hos Dai Ki Haku er meget anvendelses-orienteret. Her kan kampmetoden direkte overføres til ens liv.

Kampkunst som værktøj

Kampkunstens regelsæt, livsværdier og livsanskuelser danner baggrunden for forløbet og kan med stor fordel anvendes som værktøj. Det handler bl.a. om at opøve sin hurtighed, præcision og styrke i forhandlingssituationen, at kunne fokusere al sin kraft og energi, at visualisere sit mål.

At lære hvordan man skærper sine sanser i det daglige, så koncentrationen, beherskelse og udholdenhed bliver jeg’ets indre pagt hånd i hånd med den indre krafts muligheder. Når først man besidder denne og formår at forvalte den kan man slå til med stor intensitet. Dette gør sig gældende for alle livets forhold. Vi drager paralleller fra kampkunsten til den enkelte persons eget liv. På denne måde bliver Dai Ki Haku et værktøj man altid har med sig. 

Eksempler på indhold

Kurset i konflikthåndtering kan indeholde:

 • Samtaleterapi
 • Mentaltræning
 • Fysisk træning (alle kan være med)
 • Den indre krafts muligheder
 • Kampkunst anvendt som værktøj
 • Meditation (aktiv og passiv)
 • Aktiv konflikthåndtering

Varighed:

Aftales nærmere. Kontakt os for mere information. Den personlige henvendelse er meget vigtig for at forstå fuldstændigt, hvilke potentialer disse kurser kan indeholde og for at vi kan skabe et dynamisk kursus som indfrier deltagernes behov. Alle kurser tilrettelægges individuelt.