Personlig træning

Enetimer og Uche Dechi forløb giver personlig udvikling.

Læs mere her på siden…………

Enetimer

Enetimer er et ekstra tilbud for elever som deltager i holdtræning i klubregi. Det er en unik mulighed for at få særligt tilrettelagt og specialiseret undervisning som fysisk eller mentaltræning for en udøver. Udbyttet vil på denne måde være særligt stort.

Kontakt os for at høre nærmere.

Uchi Deshi

Uchi Deshi betyder fuldtidselev. Et fuldtidstræningsforløb er et ophold hvor man bor på Dai Ki Haku Martial Art hovedskolen og modtager undervisning flere gange dagligt. Her vil man udover kost og logi modtage skræddersyet undervisning tilpasset ens person. Det kræver ingen kunnen eller forhåndskendskab at kunne deltage i et fuldtidsophold.

Et fuldtidsophold kan med stor fordel benyttes af personer der stræber efter at opnå bestemte færdigheder i forhold til f.eks. optagelsesprøver, uddannelse og tests ved forskellige instanser.

Opholdet indeholder bl.a.:

  • Dygtiggørelse inden for nærkamp
  • Personlig udvikling
  • Specialisering inden for udvalgte områder f.eks. konflikthåndtering
  • Mentaltræning
  • Anden tilgang til træning, kroppen og sundhed

Priser per døgn kan variere afhængigt af antal deltagere. Kontakt os for at høre nærmere.